Skip to main content

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Kinderkampen Rotterdam verwerkt van haar medewerkers, kinderen, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u persoonsgegevens aan de Stichting Kinderkampen Rotterdam verstrekt, geeft u toestemming om de persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. In het opgaveformulier heeft u hiervoor toestemming gegeven.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Stichting Kinderkampen Rotterdam, p/a Jan Evertsenplaats 125, 3012 HT Rotterdam

  De functionaris beheer persoonsgegevenbeheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 2. Welke gegevens verwerkt Stichting Kinderkampen Rotterdam en voor welk doel?
  1. In het kader van de deelname aan een kinderkamp worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
   2. adresgegevens eventueel postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen);
   3. bankgegevens ivm betaling voor het kamp;
   4. bijzonderheden rondom allergieën, medicatie en gedrag ten behoeve van de begeleiding op het kamp;
   5. BSN nummer in geval er sprake is van een calamiteit tijdens het kamp.
  2. In het kader van fondsenwerving worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

   1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
   2. adresgegevens eventueel postadres;
   3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).
  3. In het kader van medewerking verlenen aan de kampen worden de volgende persoonsgegevens van de medewerkers verwerkt:
   1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
   2. adresgegevens eventueel postadres;
   3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) indien nodig;
   4. verklaringen omtrent gedrag, dit is een vereiste voor alle vrijwilligers.
  4. Stichting Kinderkampen Rotterdam verwerkt de in sub 2.1 – 2.3 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   inschrijving voor de kampen en inning van de bijdragen voor het kamp.
   1. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de kampen of voor verzoeken tot het leveren van donaties;
   2. uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stichting Kinderkampen Rotterdam;
   3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.
  5. Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om te vragen naar ervaringen met Stichting Kinderkampen Rotterdam en u te informeren over de ontwikkelingen van Stichting Kinderkampen Rotterdam.

   E-mail berichtgeving (opt-out):
   Stichting Kinderkampen Rotterdam gebruikt uw naam en e-mailadres om u te voorzien van informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over deelname aan de kampen van Stichting Kinderkampen Rotterdam. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 3. Bewaartermijnen
  Stichting Kinderkampen Rotterdam verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van een jaar na afloop van kampdeelname. In geval van donaties aan de stichting worden uw gegevens twee jaar na afloop van een donatie bewaard. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Kinderkampen Rotterdam passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  1. Via de ledenadministratie van Stichting Kinderkampen Rotterdam kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Kinderkampen Rotterdam zal uw verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst u hierover informeren;
  2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  3. Indien u een klacht hebt over de wijze waarop Stichting Kinderkampen Rotterdam uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, te bereiken onder e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 6. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt en het aangepaste beleid wordt gepubliceerd. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.