Skip to main content

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect van het kamp. Als ouder wilt u uw kind natuurlijk veilig op pad sturen.

Wij hebben de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen:

 • Iedere ouder moet een telefoonnummer opgeven in geval van nood en een adres waar gedurende de kampweek een verzorger/ouder verblijft

 • Alle vrijwilligers worden gescreend, beschikken over een V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) en werken volgens een afgesproken en vooraf ondertekend protocol dat de veiligheid van kinderen en begeleiders maximaal garandeert

 • Een aantal begeleiders hebben een EHBO diploma en weten in geval van een calamiteit efficiĆ«nt te handelen

 • Er is altijd voldoende leiding om de aanwezige kinderen in het oog te houden

Jaap Weltevrede

06 515 127 42

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er voor vrijwilligers, kinderen en ouders die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van vrijwillgers, kinderen of ouders die hulp en advies nodig hebben naar aanleiding van een melding

 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is

 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures

 • Het desgewenst begeleiden, als de klager de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of bestuur van de stichting

 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator

 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag

 • Het adviseren en ondersteunen van vrijwilligers en het bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag

 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met uw informatie. Er is een geheimhoudingsplicht.